Minerálne krmivo s vitamínmi pre výkrm a odchov králikov 1 kg

Minerálne krmivo s vitamínmi pre výkrm a odchov králikov 1 kg

Minerálne krmivo s vitamínmi pre výkrm a odchov králikov 1 kg

MIKROS KRÁLIK je minerálne krmivo s vitamínmi pre drobnochovy a malochovy, ktoré slúži k zaisteniu optimálnej hladiny minerálnych látok, vitamínov a aminokyselín nevyhnutných pre výživu králikov.