Minerálne krmivo s vitamínmi pre výkrm, odchov a chov ošípaných 1 kg

Minerálne krmivo s vitamínmi pre výkrm, odchov a chov ošípaných 1 kg

Minerálne krmivo s vitamínmi pre výkrm, odchov a chov ošípaných 1 kg

MIKROS OŠÍPANÉ je minerálne krmivo s vitamínmi pre drobnochovy a malochovy, ktoré slúži k zaisteniu optimálnej hladiny minerálnych látok, vitamínov a aminokyselín nevyhnutných pre výživu danej kategórie hospodárskych zvierat.