MIKROS teľa, jahňa, kozľa 1 kg

MIKROS teľa, jahňa, kozľa 1 kg

MIKROS teľa, jahňa, kozľa 1 kg

Minerálne krmivo s vitamínmi pre výkrm a odchov teliat, jahniat a kozliat 1 kg

MIKROS TEĽATÁ, JAHŇATÁ, KOZĽATÁ je minerálne krmivo s vitamínmi pre drobnochovy a malochovy, ktoré slúži k zaisteniu optimálnej hladiny minerálnych látok a vitamínov  nevyhnutných pre výživu danej kategórie hospodárskych zvierat.